lunes, 16 de marzo de 2009

El qomo peqado me besaba. Me fascinaba, me embriagaba; I me hizo llorar, i me hizo sufrir i me hizo reqordar qe el amo a otro amor; un amor sin qontrol. Qe mi vida trastorno, un amor sin medida. I me hizo llorar. #