jueves, 12 de febrero de 2009


Aun no olvido la noche en qe me dijiste qe me qerias i qe era mui linda chiqa, qe no tenia qe estar sufriendo i menos por "ese" qe no era para mi.